Sve za posao izrada vizitki izrada letaka izrada pečata izrada tabli

Paket 2

799,00 kn

  • Grafička priprema za tisak
  • Gravirana tabla A4/A5/A6 formata
  • 500 vizitki jednostrano / 300 obostrano
  • Pečat po izboru

Molimo priložite grafičku pripremu ukoliko ju imate. Ako nemate grafičku pripremu priložite dokument sa podacima koje želite otisnute.

Povezani proizvodi